Home / ประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ / 9ก.พ.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”ในวันที่7-8กุมภาพันธ์2562

9ก.พ.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”ในวันที่7-8กุมภาพันธ์2562

About Adnoministratorerror

Check Also

12ก.พ.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *